Een afspraak maken – Huisarts van Etten – Bennekom
Hogeweg 21 6721VD Bennekom Tel:0318-414498
Header afbeelding

Een afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts of de assistente.

Voor een afspraak wordt 10 minuten ingepland in de agenda.
Het is de bedoeling dat u per consult met 1 probleem komt. Zo kan de huisarts uw vraag goed beluisteren en beantwoorden.
Er is dan tevens voldoende tijd voor onderzoek en behandeling.
Indien u meerdere vragen heeft of u denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aangeven bij de assistente.

Om een inschatting te kunnen maken van de ernst van het probleem en hoeveel tijd er nodig is zal de assistente u meestal enkele vragen stellen.
Een deel van uw vragen zal de assistente zelfstandig kunnen beantwoorden.
Alle vragen worden met de huisarts besproken.

De assistente heeft zelf ook een spreekuur om medische handelingen en onderzoeken te doen.
(bv. uitstrijkjes / oren uitspuiten / wratten aanstippen en controles van bloedsuiker en bloeddruk)

Voor het maken van afspraken kunt u met de assistente bellen tussen  08.00 uur en 10.30 uur.

Afspraaknummer Praktijk : 0318 – 414498