Een afspraak maken – Huisarts van Etten – Bennekom
Hogeweg 21 6721VD Bennekom Tel:0318-414498
Header afbeelding

Een afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts of de assistente.

Voor een afspraak wordt 10 minuten ingepland in de agenda.
Het is de bedoeling dat u per consult met 1 probleem komt. Zo kan de huisarts uw vraag goed beluisteren en beantwoorden.
Er is dan tevens voldoende tijd voor onderzoek en behandeling.
Indien u meerdere vragen heeft of u denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aangeven bij de assistente.

Om een inschatting te kunnen maken van de ernst van het probleem en hoeveel tijd er nodig is zal de assistente u meestal enkele vragen stellen.
Een deel van uw vragen zal de assistente zelfstandig kunnen beantwoorden.
Alle vragen worden met de huisarts besproken.

Voor het maken van afspraken kunt u met de assistente bellen tussen  08.00 uur en 10.30 uur.

Afspraaknummer Praktijk : 0318 – 414498