Wrattenspreekuur – Huisarts van Etten – Bennekom
Hogeweg 21 6721VD Bennekom Tel:0318-414498
Header afbeelding

Wrattenspreekuur

Op de eerste maandag van de maand krijgen we vloeibaar stikstof geleverd vanuit het ziekenhuis. In deze week kunt U dan terecht op het wrattenspreekuur.

De assistentes hebben hun eigen wrattenspreekuur. U kunt hen bellen voor het maken van een afspraak. Wratten op het hoofd worden altijd bij de arts gepland.

Wratten

HOE ONTSTAAN ZE?

Wratten worden veroorzaakt door virussen. Wratten zijn dus besmettelijk. De tijd die verloopt tussen een besmetting en het ontstaan van een wrat kan 3-6 maanden of zelfs langer bedragen.

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN?

Wratten zijn veel voorkomende afwijkingen. Vooral bij kinderen komen zij veel voor. Echter ook bij volwassenen komen wratten voor. De meest voorkomende wratten op kinderleeftijd zijn:
de verruca vulgaris, de verruca plantaris, de verruca plana.
De verruca vulgaris, d.w.z. de gewone wrat, is een rond, scherp begrensd, sterk verhoornend bloemkoolachtig uitgroeisel. Kenmerkend is vooral de sterke verhoorning. Er zijn meestal meerdere wratten, vooral aan de handen, soms op de knieën, de ellebogen en het gelaat.

HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD?

De afwijkingen zijn meestal zo kenmerkend, dat de arts / assistente de diagnose direct zonder verder onderzoek kan stellen. Zelden zal het nodig zijn om een klein stukje huid weg te nemen voor aanvullend onderzoek.

WAT IS DE BEHANDELING?

De behandeling is gericht op vernietiging van het weefsel, zodanig dat alle virusdeeltjes kapot worden gemaakt. Bij het merendeel van de patiënten vindt spontane genezing binnen 2-3 jaar plaats. In bepaalde gevallen kan daarom ook afgewacht worden. De verschillende behandelingsmogelijkheden zullen nu achtereenvolgens worden besproken.

Aanstipvloeistoffen/zalven

Van oudsher worden preparaten als salicylzuur, formaldehyde in pleister of tinctuur of glutaaraldhyde in tinctuur gebruikt, met wisselend resultaat. Deze middelen hebben vooral een hoornverwekende werking, maar zijn tevens etsend. Daarom moet de omringende gezonde huid met zinkolie of zinkzalf worden beschermd. Men brengt de tinctuur 1-2x daags aan, meestal onder een pleister. Deze methode wordt over het algemeen gebruikt bij diepliggende voetwratten.

Vloeibare stikstof

Dit is de behandeling van eerste keuze bij verrucae vulgares en plantares. Tengevolge van de bevriezing vindt weefselbeschadiging plaats. Er ontstaat hierbij meestal een blaasje onder de wrat. Soms is herhaling van de behandeling nodig.
Bevriezing in de buurt van de nagels kan erg pijnlijk zijn en soms tot blijvende beschadiging van de nagels (nagelgroeiplaat) leiden. Bij mollusca contagiosa wordt deze methode ook toegepast, als er erg veel wratten zijn. De bevriezing vindt slechts kort en oppervlakkig plaats.

WAT KUNT U ZELF NOG DOEN?

Preventieve maatregelen hebben alleen bij voetwratten enig nut. In alle andere gevallen zijn deze veel moeilijker of minder praktisch. Door niet op blote voeten te lopen in gemeenschappelijke ruimten zoals gymnastieklokalen kan men de kans op infectie verminderen.

WAT ZIJN DE VOORUITZICHTEN?

De meeste wratten verdwijnen vanzelf, zij het dat het lang kan duren. Wratten aan de hand, onder de nagels en op de voetzolen kunnen echter zeer hardnekkig zijn.